شرایط و مراحل دریافت نمایندگی محصولات لارنس
1.تکمیل فرم درخواست نمایندگی2.ارسال مدارک: پروانه کسب ، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ،
سند یا اجاره نامه فروشگاه ، تاییدیه کد پستی فروشگاه3.ارسال مدارک و فرم به شماره درج شده و بررسی مدارک توسط شرکت4.عقد قراردادبرای مشاوره و پشتیبانی در امور قرارداد با شماره 09120169926 در ارتباط باشید.